Links

Breed Information:


Alaskan Malamute Club of America
     www.alaskanmalamute.org

       Alaskan Malamute Club of Wisconsin
               www.amcw.orgBreeders:
    Tex and Patty Ann Peel - SNO KLASSIC
              www.snoklassic.com            Bev and Rich Pfeiffer - AWANUNA
                 www.awanuna.com

                    Mel Saxinger - CHEKODY
           www.chekody.comAWANUNA